Adatvédelmi tájékoztató

A www.kemenesvulkanpark.hu honlap adatvédelmi tájékoztatója

A www.kemenesvulkanpark.hu weboldal látogatása során az Ön - mint oldalunk látogatója, felhasználója - személyes adatainak adatkezelője a Kemenes Vulkán Park. (9500 Celldömölk, Sághegyalja körút 1., info@kemenesvulkanpark.hu, képviselő: Tulok Gabriella igazgató) Az adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében.
A weboldal üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) veszünk igénybe. A honlapunk adatfeldolgozója a Nethely Kft. (Szolgáltató: Nethely Kft. 1115 Budapest, Halmi u. 29. adószám: 23358005-2-43.).
A jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetjük, hogy hogyan használjuk fel a honlapunkon az Ön önkéntes hozzájárulásával megadott személyes adatait és milyen jogai vannak Önnek az adatkezeléssel kapcsolatban.
Az Ön személyes adatai egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben kerülnek kezelésre. Az Ön által használt számítógéppel, tablettel, okostelefonnal, a rajtuk futtatott böngészőprogrammal, a hozzájuk tartozó internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben.
Másfelől Ön is megadhatja nevét, e-mail címét és telefonszámát, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, a Csoportos foglalás nyomógomb használatát követően.
A weboldalon lévő többi információ megtekintéséhez regisztráció vagy bejelentkezési adatok megadása nem szükséges.
Amennyiben Ön eljuttatja személyes adatát a Kemenes Vulkán Parkhoz a Csoportos foglalás során, ezzel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a foglalás által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsuk és kezeljük.
A Kemenes Vulkán Park bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint kezeli.
A Kemenes Vulkán Park a tudomására jutott adatokat nem adja el, nem adja bérbe, és semmilyen formában nem bocsátja rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.
A www.kemenesvulkanpark.hu oldal a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „cookie”-kat használ. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének böngészőprogramjában tárol, és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A cookie-t a Kemenes Vulkán Park adminisztratív célokra használja fel, mint például a weboldal látogatottságának mérése. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését.
Amennyiben Ön szeretné tudni, hogy milyen személyes adatait tároljuk a rendszerünkben, erről tájékoztatást kérhet tőlünk. Továbbá kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, valamint biztosítjuk az adathordozhatósághoz való jogát, a rendeletben leírt feltételek figyelembe vételével.
Ha Ön úgy gondolja, hogy személyes adatait nem jogszerűen kezeljük vagy használjuk fel, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest Pf. 5., tel: +36-1/391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

KEMENES VULKÁN PARK

CELLDÖMÖLK